Soflogo2.gif
								    (12525 bytes)

Sveriges Internetoperatörers Forum

 

Nästa möte: Torsdagen den 17 januari, kl 10.00 Hotel Hilton Slussen, Stockholm

 

 

Senaste Minnesanteckningar:

 

21 jan 1998

12 mar 1998

3 jun 1998

11 sep 1998

16 okt 1998

24 nov 1998

19 jan 1999

8 april 1999

29 juni 1999

26 augusti 1999

14 okt 1999

25 nov 1999

20 jan 2000

15 mars 2000

4 maj 2000

13 juni 2000

5 sep 2000

17 okt 2000

22 nov 2000

30 jan 2001

15 mars 2001

2 maj 2001

11 juni 2001

6 sep 2001

22 okt 2001

4 dec 2001

22 jan 2002

11 mars 2002

24 April 2002 29 Maj 2002
19 Augusti 2002 3 Oktober 2002
20 November 2002 9 Januari 2003
24 Februari 2003 8 April 2003
23 Maj 2003 25 Augusti 2003
27 Oktober 2003 8 December 2003
9 Februari 2004 11 Maj 2004
4 Juni 2004 8 Oktober 2004
31 Augusti 2004 8 Oktober 2004
15 November 2004 29 Mars 2005
20 Oktober 2005 30 November 2005

Information om SOF

Vad är SOF?
Stadgar

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 30 November 2005
Årsmötesprotokoll 23 Maj 2003
Årsmötesprotokoll 24 April 2002
Årsmötesprotokoll 11 juni 2001
Årsmötesprotokoll 13 juni 2000
Extra årsmötes protokoll 5 september 2000

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 1 April 1999 - 31 Mars 2000
Verksamhetsberättelse 1 April 2000 - 31 Mars 2001
Verksamhetsberättelse 1 April 2002 - 31 Mars 2003
Verksamhetsberättelse 1 April 2003 - 31 Mars 2004

Skrivelser från SOF

Minnesanteckningar från mote med TRIC 20/8-01
SOF remiss till Domännamnsutredningen
SOF synpunkter till domännamnsutredningen - minnesanteckningar
SOF remiss till IT-infrastrukturutredningen

SPAM-länkar

Gemensam skrivelse till Lagutskottet ang. ändring i Marknadsföringslagen
Pressmeddelande 18 feb 2000
SPAM costs Internet millions every month
Opt-in vs opt-out
20 reasons for opt-in
Gartner rapport som beskriver SPAM situationen i USA
Test av mängden skräppost (Amar Andersson, Telia Nät)

Mailadress: info@sof.isoc.se   Hemsida: http://sof.isoc.se

Senast uppdaterad 30 November 2005 av Kurt Erik Lindqvist